لینک جدید گروه اتحاد دانشجویی

جمعی از دانشجویان مراکز علمی کاربردی - جهت دریافت جزوات و اطلاعات علمی و همچنین کتب دروس مشترک و اخبار دانشگاه علمی کاربردی به ما بپیوندید✏️

https://t.me/joinchat/AAAAAECEiSbKGCeJclnWsw