انجمن علمی IT مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند برگزار میکند:
جشن نیمه شعبان
زمان: یکشنبه 95/3/2 – ساعت 19:30
مکان: خیابان سجادشهر ، بالاتر از میدان سیدالشهدا ، اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، سالن شهید مطهری