مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند ثبت نام میکند: (تقسیط شهریه – وام دانشجویی – اولویت ثبت نام در جهاددانشگاهی)

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 https://telegram.me/joinchat/Bnlmbz7pyOnqcq-mEPCrBA