کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف دارند،
احمق نیست،
مناعت طبع دارد.

کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن، عده ای را منتظر نمی گذارد،
احمق نیست،
منظم و محترم است.

کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم،
احمق نیست،
کریم و جوانمرد است.

کسی که از معایب و کاستی های دیگران، در می گذرد و بدی ها را نادیده می گیرد،
احمق نیست،
شریف است.

کسی که در مقابل بی ادبی و بی شخصیتی دیگران با تواضع و محترمانه صحبت می کند و مانند آنها توهین و بد دهنی نمی کند،
احمق نیست،
مودب و باشخصیت است.

کسی که به حرف های پشت سرش زده میشود اهمیت نمی دهد,
بی خبر نیست،
صبور و با گذشت است.

"انسان بودن هزینه سنگینی دارد"


تو نمی تونی روی هیچ کس غیر از خودت حساب کنی
ناراحت کننده است ولی واقعیت داره !


۱_ یادت باشه تا خودت نخوای هیـچ کس نمیتونه زندگیتو خراب کنه
۲_ یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی
۳_ یادت باشه خدا همیشه مواظبته
۴_ یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری ….


 منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش …اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند❕

زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند مراقب حرفهایمان باشیم  .


زندگی کوتاه نیست ، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم

دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند ، زیر پایت بچین که پله شوند…

 هیچوقت نگران فردایت نباش ، خدای دیروز و امروزت ، فردا هم هست…
ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولى او قرنهاست که خدایی می کند …

وقتی همه چیز در استانه ی فروپاشی است و اصلا امور بر وقف مرادتان پیش نمیرود.
نشانه ی خوبی است از این که همه چیز در شرف درست شدن است!!
 شاید باورتان نشود اما حقیقت دارد و یکی از تفاوت های مهم انسان های موفق با دیگران در همین نکته است که در هنگام احساس فروپاشی انگیزه شان چند برابر میشود.
در قانون زندگی آشفتگی اغلب در استانه ی پیروزی حادث میشود!

لطفا دیوانه باشید !
"آن هایی که از اندیشه های نو می ترسند قبل از شروع محکوم به فنا هستند .
برج ها ؛ آسمان خراش هایی که نمیتوانستن ساخته بشوند و ساخته شدند .
روش های درمانی ناشدنی که بالاخره ایجاد شدند .
اختراعات غیرممکن که اختراع شدند .
همه این ها اول مخلوق ذهن خیالباف کسانی بودن که از نظر بقیه دیوانه خطاب می شدند"


🌟 برای اینکه هیچ انتقادی ازتون نشه
❗️ فقط یک راه وجود داره:
🔴 هیچ کاری نکنید،هیچ چیز نگوییدو هیچ کس نشوید!!!

Therre is only one way to avoid criticism:
Do nothing...
Say nothing...